SDG 4 – Pendidikan Berkualiti

SDG 4–Kualiti Pendidikan

SDG 4–Pendidikan Berkualiti. Mendapatkan pendidikan yang berkualiti adalah asas untuk mewujudkan pembangunan lestari. Di samping dapat meningkatkan kualiti hidup, akses kepada pendidikan inklusif juga dapat membantu melengkapkan penduduk setempat dengan alat/kemudahan  yang diperlukan untuk membangunkan penyelesaian inovatif untuk masalah terbesar di dunia. Lebih 265 juta kanak-kanak keciciran dalam persekolahan  dan 22% daripadanya adalah pada tahap […]