SDG 16 – Keamanan, Keadilan Dan Institusi Yang Kukuh

Sasaran SDG  16 (Sustainable Development Goals). Kita tidak boleh berharap kepada suatu pembangunan yang mampan tanpa keamanan, kestabilan, hak asasi manusia dan tadbir urus yang efektif berdasarkan kedaulatan undang-undang. Namun, dunia kita semakin terbahagi. Sesetengah tempat menikmati keamanan, keselamatan dan kemakmuran, sementara yang lain berada dalam kitaran konflik dan keganasan yang tidak berkesudahan. Sebagai contoh […]