Mendepani Pendidikan Alaf Virtual

pendidikan negara

Saban tahun, kita dapat melihat perkembangan pendidikan di Malaysia berkembang pesat selaras dengan perkembangan zaman. Berasaskan Dasar Pendidikan Kebangsaan, pelbagai inisiatif dan usaha dilakukan bermula dari pihak kerajaan sehinggalah ke peringkat akar umbi bagi menghasilkan sistem pendidikan berkualiti selari dengan arus perkembangan moden. Melalui itu, setiap warganegara Malaysia berpeluang mendapat pendidikan yang terbaik bermula dari […]