Plastik Dan Lautan: Kebaikan Atau Kemusnahan?

sdg14

Pada tahun 2015, Matlamat Pembangunan Mampan (SDG- Sustanable Development Goal), yang juga dikenali sebagai Matlamat Global, telah diterima pakai oleh semua Negara Anggota Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu sebagai panggilan universal untuk bertindak untuk menamatkan kemiskinan, melindungi planet ini dan memastikan semua orang menikmati keamanan dan kemakmuran menjelang 2030. Ia merupakan satu komitmen yang besar dan hasilnya […]