SDG 9 – Industri, Inovasi Dan Infrastruktur

SDG 9 - Industri, Inovasi Dan Infrastruktur

SDG 9 – Industri, Inovasi Dan Infrastruktur.  Tahniah anda masih berminat untuk terus membaca berkenaan topik Matlamat Pembangunan Mampan atau Sustainable Development Goals (SDG). Kali ini kita akan berkongsi secara lebih mendalam sasaran matlamat pembangunan mampan ke-9 iaitu industri, Inovasi & Infrastruktur Topik apa ini? Mari kita rungkaikan satu persatu. Semoga kita mendapat lebih kefahaman […]