Bertani Sebagai Jaminan Sekuriti Makanan Negara: Kajian Dari Perspektif Islam

Artikel ini dikongsikan oleh: Dr Milah Binti Zainal Kekurangan bekalan makanan menyebabkan berlakunya krisis makanan di kebanyakan Negara Islam di dunia. Isu ini telah mendorong kepada kesedaran tentang pentingnya amalan bertani atau bercucuk tanam dalam sesebuah negara. Amalan bertani telah memungkinkan manusia berusaha terus untuk mengembangkan keupayaan pengeluaran makanan dunia. Ia juga adalah sumber energi […]